Prejeli smo bonitetno oceno odličnosti

23.11.2017

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju. 

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.

 

Ta certifikat je za podjetja, ki:

 - poslujejo vsaj 5 let;

 - celotni letni prihodki večinoma presegajo 35.000 EUR;

 - imajo vsaj 15.000 EUR kapitala;

 - delež dolga v financiranju v večji meri ne presega 80%.

 

METROPOLA IN d.o.o. po analizah za leto 2017 spada v sam vrh finančno neoporečnih poslovnih subjektov v Sloveniji ter se tako uvršča v razred AA. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno, kar pomeni da smo bili v preteklem letu  nadpovprečno plačniško podjetje in nismo imeli nobenih blokad računa.

 

#1 - Prejeli smo bonitetno oceno odličnosti