VPLIV AVTONOMNIH VOZIL NA NEPREMIČNINSKI TRG

04.07.2018
Z razvojem avtonomnih vozil lahko pričakujemo, da bodo trgovine v mestnih središčih spet bolj obiskane, predmestja bodo postala bolj priljubljena, število parkirnih mest se bo zmanjšalo.

 

Avtonomno vozilo (AV) ne pomeni, da je popolnoma samovozeče in do neke točke še vedno potrebuje voznika, vendar se z vedno večjim številom avtomatiziranih nalog, komunikacijo med vozili in deljenjem informacij lahko minimizira človeške napake, ki so vzrok za 90 % prometih nesreč. Kljub vsemu pa ne moremo pričakovati avtonomnih vozil še do leta 2030 – 2040, navaja globalno svetovalno podjetje Cushman & Wakefield.

 

Spremembam se bodo morali prilagoditi arhitekti, urbanisti ter nenazadnje tudi nepremičninski trg. Vse storitve, ki bodo izboljšale mobilnost prebivalcev, se bodo lahko uporabljale preko enotne mobilne aplikacije.

 

AV naj bi se uporabljala predvsem za dostavo produktov na dom. Poleg tega zaradi cenejšega prevoza in večjega števila razpoložljivih parkirnih mest naj bi bili trgovski centru v središčih mest bolj obiskani tudi s strani starejših oseb in invalidov.

 

 

Preosmišljanje razdalje in večja priljubljenost predmestja

Lokacija in s tem dostopnost, razdalja oz. povezanost  je na nepremičninskem trgu ključna. Z razvojem in vedno večjo uporabo AV  bo nepremičninski trg podvržen nekaterim spremembam, saj bi prevoz na delo in predvsem transport dobrin ter produktov  postal bolj učinkovit in cenejši. Življenje v predmestjih bi tako postalo privlačnejše, zmanjšala bi se gneča na cesti in pomembnost časovne oddaljenosti do centra mesta, ki je zelo važen faktor pri urbanističnem planiranju.  Vožnja na delo bi postalo do uporabnikov prijaznejša in cenejša, kar pomeni, da bi se razlika v cenah nepremičnin v središčih mesta in v predmestjih oz. obrobjih zmanjšala.

 

 

Mestna središča in pomembnost parkirišč pri poslovnih nepremičninah

Glede na študijo Cushman & Wakefield bodo avtonomna vozila v mestnih središčih  postala del storitve souporabe vozil in samovozečih mestnih avtobusov, kar pomeni med drugim prilagoditev mestnega centra za večjo izposojo vozil.

 

Večja podjetja se izogibajo poslovnim stavbam v mestnih središčih, saj ne zagotavljajo dovolj parkirišč za zaposlene in stranke; nekatera podjetja pa se izogibajo obrobju mest, saj je tako dostop do mestnega središča težji. Rešitev zato leži v hitrem in cenejšem javnem prevozu skupaj z možnostjo souporabe vozil, najema in AV. Tako število parkirnih mest in razdalja do centra mesta  pri najemu poslovnih prostorov ne bi igrala več ključne vloge pri najemu oziroma nakupu poslovnih prostorov.

 

 

Zmanjšanje števila parkirišč

Z uporabo AV naj bi se število parkirišč zmanjšalo , kar pomeni, da bi se lahko zemljišča uporabljala za druge namene, nove stavbe, pisarne, logistiko. Za koliko se bo število parkirnih mest zmanjšalo, pa je  težko napovedati, kajti odvisno je  od lokacije, števila uporabnikov AV in potreb končnih uporabnikov, lastništva in upravljanja.

V prihodnjih letih naj bi AV bila uporabljena predvsem za zadnji del poti, v smislu da se voznik pripelje na obrobje mesta in se v središče mesta skupaj z drugimi pripelje s samovozečimi vozili.

 

Inovativen pristop k tej temi  lahko vidimo pri investitorju  stanovanjskih površin Moda v Manchestru, ki se je povezal z Uber-jem in ponudil 110 EUR na mesec, če so pripravljeni kupiti stanovanje brez parkirišča in uporabljati storitev podjetja Uber za vožnjo na delo. Parkirišča, ki bila sicer namenjana stanovalcem, pa lahko  investitor preoblikuje v  drugo potrebno mestno infrastrukturo.

 

Vir: Cushman & Wakefield, Finance

Vir foto: medium.com 
#1 - VPLIV AVTONOMNIH VOZIL  NA NEPREMIČNINSKI TRG