"SODELANJE" - COWORKING

31.07.2018
Kako se bo ta hitro rastoči podsektor "sodelanja" razvijal in kaj to pomeni za tradicionalni pisarniški prostor? V tem poročilu pišemo o tem, kako se je sektor razširil v središčih Londona in Združenega kraljestva ter kako se poslovni modeli operaterjev in najemodajalcev prilagajajo spreminjajočim se zahtevam kupcev.

Sodelanje oz. coworking opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog, poleg prostora pa se to navezuje tudi na skupnost, ki se znotraj njega ustvari. Tako si zmanjšajo stroške najema prostora, hkrati pa s spontanim mreženjem z drugimi posamezniki najrazličnejših profilov pridobivajo nove izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije.

 

London ima enega od največjih in najbolj zrelih trgov prilagodljivih delovnih mest po vsem svetu in v zadnjih petih letih je utrdil svoj globalni položaj. Razlogi za rast v sektorju so dobro dokumentirani. Ti medsebojno povezani trendi so v temu sektorju spodbudili, da se razvijejo, da bi zadovoljili spreminjajoče se potrebe svoje baze strank in sprejemali nove priložnosti.

 

Zdi se, da je prehod na samozaposlitveno delovno mesto po svetovni finančni krizi stalna značilnost britanskega gospodarstva in ne le potreben odziv na gospodarsko krizo. Samozaposlenost se je po poročilih povečala za četrtino od leta 2009 do skoraj pet milijonov ljudi. Ta sektor je eden od najhitreje rastočih podsektorjev za več kot tretjino od leta 2008. Ta razdelek samozaposlitve, ocenjeno na 1,91 milijona ljudi v Združenem kraljestvu, je verjetno glavni vir povpraševanja po prožnih delovnih mestih.

 

Tehnologija je omogočila spremembe, zlasti eksponentno rast pametnega telefona v zadnjih desetih letih, ki  je bil eden ključnih dejavnikov stopnje rasti poslovanja in ponuja odlično priložnost za samozaposlene.

 

Prilagodljivi operaterji na delovnem mestu predvidevajo povpraševanje večjih okupatorjev za pospešitev v prihodnosti. To pomaga operaterju tvegati šibkejše zaveze mladih podjetij, tako da jih dopolni z uveljavljenimi podjetji z večjo finančno močjo. Prihodnji uspeh ali drugačna rešitev teh upravljanih rešitev bo odvisna od nagnjenosti večjih podjetij, da integrirajo prilagodljiva delovna mesta v nepremičninsko strategijo.

Fleksibilna delovna mesta se uporabljajo kot strateško orodje, kjer se zaposleni na kratkoročno srečujejo, navdihujejo in ustvarjajo inovacije v okolju zunaj običajnih omejitev podjetij. Pričakovanja glede dela so se razvila v fleksibilne prostore. Za novoustanovljena podjetja,  ki se sprva soočajo z negotovimi pričakovanji glede rasti in denarnih tokov, je fleksibilnost ključna privlačnost; lahko se prilagodijo delovnim mestom, ne pa da se prijavijo na dolgoročni najem.

 

Vedno bolj se prilagodljivi ponudniki na delovnem mestu skušajo vključiti vertikalno z drugimi podjetji in storitvami, da bi svojim uporabnikom zagotovili večje število koristi.

 

Nepremičninska industrija postaja manj osredotočena na izdelke in bo namesto tega omogočila dostop do funkcij in storitev na zahtevo. S spodbujanjem njihove primerjalne velikosti lahko prožni upravljavci na delovnem mestu združijo svoje nepremičninske izdelke z drugimi koristnimi poslovnimi storitvami po znižani ceni zaradi ekonomije obsega. To koristi tudi okupatorjem, saj lahko mala podjetja dostopajo do stroškovnih storitev, ki so bile prej predrage.

 

Rast sektorja je pretresla nepremičninsko industrijo, saj je vedno večje število najemodajalcev, ki razmišljajo o strategijah za vključitev prožnosti v svoje portfelje.

 

Brez izjeme so vsi iskani lastniki navedli, da so prožni upravljavci na delovnem mestu predstavljali večji del njihovega premoženjskega portfelja kot pred petimi leti in so pričakovali, da bo to vsaj v bližnji prihodnosti sledilo navzgornji poti. Vendar izpostavljenost ostaja sorazmerno nizka.

 

Obstajajo tri možne strategije, o katerih najemodajalci razmišljajo: sodelovati z ponudnikom, kupiti operaterja ali vzpostaviti lastno fleksibilno delovanje. Za mnoge to pomeni, da zagotavljajo krajše, prilagodljive najemnine in ne večji premik v sektor, ker najemodajalci menijo, da nimajo obsega in strokovnega znanja, da neposredno vstopijo v sektor. Upravljanje prožnega delovnega mesta je maržna igra in zahteva posebne veščine za ustvarjanje znatnih donosov. Večina operaterjev, s katerimi smo govorili, so menili, da je to zunaj zmogljivosti tradicionalnega najemodajalca. Tisti najemodajalci, ki ne iščejo neposrednega vstopa v ta sektor, izkoristijo priložnost, da razmislijo o tem, kako so lahko bolj prijazni do njihovih uporabnikov, bodisi s preprostimi dokumenti o zakupu ali z uporabo najnovejše tehnologije, da ustvarijo bolj zanimivo uporabniško izkušnjo v svojem portfelju.

 

Z neposrednim partnerstvom ali lastno ponudbo bodo najemodajalci zagotovili večjo konkurenco za uveljavljeno prilagodljivo delovno mesto operaterjem. Zaskrbljenost za nekatere operaterje je, da so najemodajalci v boljšem položaju, da se razširijo, saj že imajo nepremičnino in tveganje, obseg financiranja in prilagodljivost. To je bilo ugotovljeno kot glavna grožnja za rast operaterjev v prihodnosti, zaradi povečane konkurence drugih operaterjev in šibkejšega gospodarskega okolja.

 

Vir članek: Cushman & Wakefield

Vir slika: Deskmag

#1 -