Storitve podjetja

 

V okvir naše dejavnosti sodi tako posredovanje pri prodaji, oddaji, nakupu in najemu vseh vrst nepremičnin kot tudi svetovanje s področja nepremičnin.

Pri dejavnosti trženja se poslužujemo celovitega pristopa, kar zajema:

 • ponudbo investicijskih priložnosti
 • pridobivanje (so)investitorjev
 • strokovno svetovanje pri nakupu, prodaji oddaji in najemu nepremičnin
 • pripravo raznovrstnih pogodb in druge potrebne dokumentacije
 • izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za vpis oziroma prenos lastništva nepremičnin v zemljiški knjigi
 • opravljanje spremljajočih trženjskih aktivnosti (opravljanje ogledov, koordinacija in obveščanje naročnikov, finančni pregled posameznega posla itd.)
 • cenitve sodno zapriseženih cenilcev
 • sodelovanje s pristojnimi institucijami in zunanjimi sodelavci oziroma podjetji pri posameznih aktivnostih (notarji, sodišča, arhitekti, gradbena podjetja, upravljavci nepremičnin, banke, davčni in pravni svetovalci itd.)
 • spremljanje prodaj nepremičnin v izvršilnih in insolvenčnih postopkih
 • veliko ponudbo naložbenih nepremičnin
 • izdelava strokovnega poročila o tržni vrednosti posamezne nepremičnine
 • davčno svetovanje
 • pravno svetovanje
 • finančno svetovanje